logo

Edin Avdić: „Izazov je i imperativ prilagoditi se uvjetima tržišta“

Na generalnoj konferenciji drvne industrije PIT DrwoCon 2023 održanoj u Sarajevu 16. i 17. marta u organizaciji Targer Engineering & Consulting, PIT.ba i namjestaj.shop, govorio je gospodin Edin Avdić, predstavnik BIESSE GROUP o temi „Napredne tehnologije u obradi drveta i proizvodnji namještaja“.

 

Piše: Nedim Muhamedagić

BIESSE GROUP jedna je od vodećih kompanija u svijetu u proizvodnji mašina za obradu drveta. Osnovana je 1969. godine u Italiji i danas je prisutna u više od 90 zemalja širom svijeta. Ističe se visokim kvalitetom svojih proizvoda, konstantnoj inovaciji i istraživanju novih tehnologija, kao i po posvećenosti klijentima i njihovim potrebama.

Na samom početku svog izlaganja gospodin Avdić je izrazio svoje zadovoljstvo što može predstaviti svoju kompaniju i koje su to napredne tehnologije i trendovi u obradi drveta pred mnogobrojnim prisutnim auditorijumom PIT DrwoCon 2023 konferencije.

Na samom uvodu izlaganja predstavljen je historijski razvoj industrije od industrije 1.0 sve do industrije 4.0 i koje su to promjene koje su se dešavale u samoj ovoj evoluciji. Gospodin Avdić se posebno osvrnuo na pojam industrije 4.0 i šta to on podrazumijeva te kako je put ka implementaciji industrije 4.0 i u drvnoj industriji jedan od načina povećanja konkurentnosti kompanija. Bitno je naglasiti da dostizanje ovog nivoa industrije 4.0 nije toliko kompleksno i da svaka kompanija treba težiti tome čim prije.

Put ka postizanju industrije 4.0 u drvnom sektoru posebno je bitan ako se osvrnemo na trenutne trendove u industriji i tehnologiji obrade drveta i proizvodnje namještaja a to su:

  • MODELI » Teži se povećanju cijena i nestandardnih proizvoda.
  • MATERIJALI » Povećava se raznovrsnost materijala.
  • KOLIČINE » Teži se ka malim količinama i partijama.
  • ISPORUKA » Skraćivanje roka isporuke .
  • RAD » Smanjivanje broja radnika zbog cijene i problema sa nalaženjem kvalifikovane radne snage.

Svi ovi trendovi su ujedno i izazovi za kompanije te kompanije što prije moraju da se prilagode novonastalim trendovima i uslovima tržišta.

Upravo ovi trendovi diktiraju i novi koncept proizvodnje i prelazak sa tradicionalnog koncepta koji je podrazumijevao proizvodnju bazirano na statističkim podacima, koja je bila visoko serijska i podrazumijevala je upotrebu velike količine materijala i velikih zaliha, na novi koncept koji se temelji na proizvodnji isključivo po narudžbi sa potrebom za vrlo visokim stepenom odziva proizvodnih kapaciteta a koji ujedno podrazumijeva i vrlo male zalihe.

Dakle, novi koncept proizvodnje sada podrazumijeva da se proizvodi samo ono što je potrebno im kada je to potrebno, uz obavezno skraćenje vremena od početka do kraja proizvodnog ciklusa.

Biesse Group kao lider u proizvodnji mašina za obradu drveta i proizvodnju namještaja svakako prati ove trendove te ima zaokružene sve elemente potrebne za industriju 4.0 u obradi drveta, što uključuje i posebno razvijen softver B_AvanT  koji podržava potpuno inteligentnu proizvodnju.

Jednom ovakvom transformacijom postižemo sljedeće benefite a koji su nam potrebni kako bismo zadržali konkurentnost svoje kompanije:

  • Fleksibilnost visokog nivoa– kroz proizvodnju u malim serijama, moguće  je zadržati nepromijenjene troškove po jedinici proizvoda
  • Velika brzina rada– zahvaljujući razvoju agregata i uređaja postižu se efikasnije radne performanse
  • Velika produktivnost- zahvaljujući skraćenom vremenu podešavanja, smanjenju vjerovatnoće grešaka
  • Povećanje kvaliteta- zahvaljujući smanjenju broja ručnih operacija
  • Povećanje konkurentnosti proizvoda– zahvaljujući primjeni rješenja i tehnologija.

Na kraju samog izlaganja prikazani su različiti primjeri inteligentnih proizvodnji i transformacije nekih tradicionalnih tipova proizvodnji.

Evidentno je da jedna ovakva transformacija tradicionalnog tipa proizvodnje u inteligentnu proizvodnju, bilo da se radi samo o automatizaciji samo određenih operacija ili svih operacija, dovodi do povećanja produktivnosti, kvaliteta proizvoda, i povećanja fleksibilnosti odnosno brzim odzivom zahtjevima kupca.

 

POSLJEDNJE OBJAVLJENO


Tarik Tokalija: „Majstorstvo i strast u preradi drveta naše su prednosti!“

Na martovskoj konferenciji drvne industrije „PIT DrwoCon 2023“ imali…

Veliki kućni sajam namještaja u SinMaxu

U salonima namještaja SinMax u toku je Veliki kućni…

Najavljujemo: „HOME & GARDEN INTERIOR DESIGN“

Događaj „HOME & GARDEN INTERIOR DESIGN“ namijenjen stručnjacima, profesionalcima i zaljubljenicima…