Sinmax

Naša vizija:
Postati tržišni lider u prodaji, distribuciji i proizvodnji namještaja. Zastupajući sljedeće vrijednosti:
– Sinergija svih najbitnijih interesnih grupa: zaposlenih, kupaca i dobavljača.
– Inovativnost. Neprekidno ulaganje napora na polju iznalaženja boljih rješenja dizajna proizvoda, unapređenja usluga, te racionalizaciji internih procesa.
– Napredak. Težnja za boljitkom. Kreiranje boljeg svijeta za sve.
– Motiviranost. Konstantno ulaganje u ljudski factor kao osnovu snagu kompanije.
– Ambicija. Proces postavljenja izazova – visokih ciljeva, praćenja rezultata i ponovnog planiranja.
– X-faktor. Faktor koji imamo, koji nas razlikuje od drugih i čini najboljim.

Prikaz 1–12 od 48 rezultata