logo

Uslovi korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.namjestaj.shop i pripadajućih sadržaja podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

 


Član 1. Uvod

U toku korištenja namjestaj.shop, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Namjestaj.shop zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Namjestaj.shop nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravilnika. 


Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju namjestaj.shop pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Platforma namjestaj.shop je digitalni proctor za promociju I prodaju proizvoda. Simperfect, agencija za promociju je isključivi vlasnik platforme na kojem namjestaj.shop nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa. Profili, proizvodi, kao i sve druge informacije su unseen od strane administratora namjestaj.shop platforme po prijemu istih od strane korisnika I u identičnom sadržaju.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

namjestaj.shope naplaćuje svoje usluge putem paketa naznačenih u odlijelu “Postani partner”


Simperfect, agencija za promociju je vlasnik digitalnog prostora www.namjestaj.shop i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da namjestaj.shop ne nudi sopstvene proizvode putem digitalne platforme  već to čine isključivo i samo registrirani korisnici odnosno partneri platforme.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Korištenjem stranice namjestaj.shop, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice.
U svrhu oglašavanja na web sajtu namjestaj.shop, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na namjestaj.shop daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač namjestaj.shop, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se namjestaj.shop i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

namjestaj.shop garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.


Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi Simperfect, agencija za promociju, kao izdavač www.namjestaj.shop, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika namjestaj.shjop je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice namjestaj.shop ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu namjestaj.shop dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Korištenjem namjestaj.shop saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona namjestaj.shop upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem namjestaj.shop saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na namjestaj.shop su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na namjestaj.shop uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju namjestaj.shop te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

namjestaj.shop zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na namjestaj.shop, ili koji na bilo koji način ometa rad stranice ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Namjestaj.shop zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi namjestaj.shop.


Član 6. Garancija

namjestaj.shop ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice namjestaj.shop sve vrijeme.


Član 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na namjestaj.shop, oglašivač dodjeljuje namjestaj.shop pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.. namjestaj.shop zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada je artikal prodan, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te artikal više nije dostupan.
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja namjestaj.shop
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača


Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na namjestaj.shop on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da namjestaj.shop ne sudjeluje u isporuci proizvoda

 • vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
  • da slanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
  • da osobe koje održavaju namjestaj.shop kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

  Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja namjestaj.shop, te namjestaj.shop zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
  spremnost korisnika da provede transakciju.
   

Član 8. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica da se shodno smislu usluge namjestaj.shop, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Namjestaj.shop ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info@namjestaj.shop, te se namjestaj.shop  obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da namjestaj.shop nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

 

Član 9. Kupovina i isporuka proizvoda

Namejstaj.shop vrši promociju i prodaju proizvoda registrovanih klijenata na način ponuđen u paketima prema korisnicima u sekciji “Postani partner”. Namjestaj.shop je posrednik u prodaji i isporuka i detalji kupovine se dogovoraju sa registrovanim klijentom a sredstva uplaćena od kupaca na račun namjestaj.shop se prebacuju svakog petka na žiro-račune registrovanih klijenata. Namjestaj.shop ne uzima dodatnu proviziju osim obračunavanja troškova regustracije navedenih u pomenutoj sekciji.

E-PAY (ONLINE PLAĆANJE KARTICOM NA WEB SHOPU)

Raiffeisen e-pay je usluga Raiffeisen banke koja omogućava elektronsko plaćanje uz prihvat MasterCard i Visa kartica prema najvišim svjetskim standardima sigurnosti. Sigurnost je zagarantovana zahvaljujući primjeni sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code).

Napomena:

U slučaju narudžbe proizvoda koji u tom trenutku nije dostupan, kupac će biti telefonski kontaktiran. Tom prilikom će mu biti ponuđen adekvatan zamjenski proizvod ili povrat novca ukoliko ne želi zamjenski proizvod.


Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici namjestaj.shop sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.namjestaj.shop bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem namjestaj.shop, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja namjestaj.shop i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, decembar, 2020
Sva prava pridržana.

DiA - Kutak za dizajnere i arhitekte